Inmobiliarios

 • En Galicia hai 299.396 inmobles baleiros, case un 30% do total, según o Censo de Vivendas do INE. [INE, 2011]
 • Case 75.000 inmobles baleiros foron construídos na última década. Un de cada tres inmobles baleiros é vivenda nova.
 • A Coruña, Vigo e Ourense son os concellos con un maior número de casas sen usar.
 • Vigo ten, 18.588 Vivendas baleiras segundo o IGE (2011) (3.982 construídas na última década).
  • Isto supón un 13% das vivendas existentes, case o dobre que Bilbao (7%).
  • En 2001 había 17.846 Vivendas baleiras en Vigo.
 • En Vigo hai 9.000 persoas anotadas no rexistro único de demandantes de vivenda con algún tipo de protección.
 • En Vigo (2013) vendéronse só 926 pisos.
 • O número de baixos comerciais baleiros en Vigo é de 700 en total, 250 baixos en venta, mentres que en alquiler superan os 450 locais