Páxina pechada. Lanzamento: 26/09/2014. Peche: 30/06/2019.
Todas as campañas
Campañas
Todas as ferramentas
Ferramentas
Páxina pechada. Lanzamento: 26/09/2014. Peche: 30/06/2019.
Todas as campañas
Campañas
Todas as ferramentas
Ferramentas
Páxina pechada. Lanzamento: 26/09/2014. Peche: 30/06/2019.
Todas as campañas
Campañas
Todas as ferramentas
Ferramentas
Páxina pechada. Lanzamento: 26/09/2014. Peche: 30/06/2019.
Todas as campañas
Campañas
Todas as ferramentas
Ferramentas
Páxina pechada. Lanzamento: 26/09/2014. Peche: 30/06/2019.
Todas as campañas
Campañas
Todas as ferramentas
Ferramentas
Irregularidades Inmobiliarias
Páxina pechada. Lanzamento: 26/09/2014. Peche: 30/06/2019.
Todas as campañas
Campañas
Todas as ferramentas
Ferramentas

Irregularidades Inmobiliarias

  • Torres de García Barbón, en 1996 o tribunal de Galicia anulou a lienza por incumprir a obriga de ceder terreos á administración local, as Torres tiñan que terse derrubado, mais en 2008 co PXOM recatalogáronse como solo consolidado. Agora contan cunha nova licenza de 2011.
  • A Laxe abriu as suas portas sen ter a licenza de ocupación.
  • CC Gran Vía, mantívose aberto ,a pesar de que 8 meses despois da súa apertura foi declarado ilegal polo Tribunal Supremo, situación que non resolveu ata finais de 2013.