Páxina pechada. Lanzamento: 26/09/2014. Peche: 30/06/2019.
Todas as campañas
Campañas
Todas as ferramentas
Ferramentas

Datos

Inmobiliarios

En Galicia hai 299.396 inmobles baleiros, case un 30% do total, según o Censo de Vivendas do INE. [INE, 2011] Case 75.000 inmobles baleiros foron construídos na última década. Un de cada tres inmobles baleiros é vivenda nova. A Coruña, Vigo e Ourense son os concellos con un maior número de casas sen usar. Vigo(…)

Máis

Sociolóxicos

O número de persoas que xa están por debaixo do albor de pobreza ou en exclusión social no Estado español ascendía a un 27, 3% da poboación en 2013. Segundo o IGE, a taxa de risco de Pobreza en Vigo pasou dun 11% en 2008 a un 17,5% en 2012. En Vigo, segundo o IGE(…)

Máis