A Xunta multará á Fundación Karpin por non realizar un control arqueolóxico

A rehabilitación dun edificio de poboadores é a orixe do expediente

A Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural incoou expediente sancionador á Fundación Karpin Vivenda SL por unha infracción en materia de patrimonio cultural. A orixe da actuación da Xunta de Galicia está na obra de rehabilitación dun edificio na rúa Poboadores, no Casco Vello de Vigo. A Consellería de Cultura pretende sancionar á empresa do exfutbolista do Real Club Celta , Valery Karpin, por non ter realizado o control arqueolóxico que ordenara a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

Os dous propietarios do edificio contrataron coa Fundación Karpin Vivenda SL todos os servizos relacionados coa rehabilitación do mencionado inmoble. Desde a xestión dos permisos e licenzas á realización das obras sería asumida pola empresa inmobiliaria. Ao estar situado o edificio no Casco Vello, toda as normativa urbanística está enmarcada polo Plan Especial.

A fundación comezou as obras, segundo explicaron a este periódico fontes directas da xestión, sen regularizar a licenza. No Concello de Vigo outorgan a licenza de obra aínda que non chega ese trámite para iniciar a obra; é necesario antes que os promotores presenten o proxecto de execución da mesma.

No momento en que comezaron os movementos de terra foi cando interveu Patrimonio, paralizando a obra. Segundo as fontes consultadas por este xornal, no proxecto básico non se concretaba a existencia de movementos de terras. A indefinición neste aspecto foi resaltada polo departamento técnico do Concello.

Ao comezar as obras, si se realizaron movemento de terra para realizar as canalizacións e para adecuar a nova soleira do edificio. Ao parecer, os propietarios do edificio comprenderon perfectamente a necesidade de realizar o traballo arqueolóxico, pero non ocorreu igual desde a parte técnica da Fundación Karpin Vivenda SL.

Unha vez que os promotores do edificio prescindiron dos servizos da Fundación Karpin Vivenda SL, tramitaron a través da Concellaría de Vías e Obras unha solicitude de acometida da canalización de saneamento e, nesta ocasión, si realizaron o control arqueolóxico que ordenou Patrimonio para esta obra.

A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia non puido notificar o experiente sancionar na dirección da Fundación Karpin Vivenda. O pasado 9 de maio este organismo trasladou a notificación ao Concello de Vigo para que o inclúa no seu taboleiro de edictos durante un prazo de quince días. «Transcorrido ou devandido prazo, deberán remitirnos certificación do secretario do Concello acreditativa dá súa exposicion», pódese ler na notificación pública. Debido a esta circunstancia, non se puido resolver aínda este expediente.

Para este tipo de expedientes, as sancións son económicas e de reposición da legalidade. Neste caso, só será económica, no caso de que se conclúe contra os acusados, porque unha vez realizada a obra da casa xa non se poderá realizar un control arqueolóxico.

A contía da sanción tampouco é excesiva neste caso xa que a multa rondadá os mil ou mil cincocentos euros. Os traballos arqueolóxicos obrigados por Patrimonio poderían roldar os seiscentos ou oitocentos euros. Pero non sempre hai estas sancións económicas tan baixas. Non fai moito, Patrimonio Cultural sancionou a unha empresa, en Salceda de Caselas cunha multa de 60.000 euros. Todo o Casco Vello de Vigo é unha zona sometida a control arqueolóxico.

FONTE: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/06/09/xunta-multara-fundacion-karpin-realizar-control-arqueologico/0003_201406V9C2992.htm?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=fbvigo&idioma=galego