Folla para recolla de sinaturas

Sinaturas BdC Cor

 

Baixa o arquivo para imprimir en formato PDF: en cor ou en branco e negro. (clic dereito e “baixar como”)