Salvemos Bens

HISTORIA DO PROXECTO:

No ano 2009, o por entonces alcalde de A Coruña, Javier Losada, asinou un acordo de cesión de 100000m2 do Parque de Bens, para que o empresario local, Jorge Jove, a traves da sua fundación mixta homónima, poidera levantar ali un museo da historia da automoción, esta cesión sería durante un plazo de 75 anos, e despois o parque volveria a ser do concello.

Finalmente o proxecto quedó aparcado, ata que en febreiro do 2015, o actual alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, compareció en roda de prensa, para aunciar que retomaba o proxecto do museo do Parque de Bens.

O PROXECTO:

O proxecto consta dun edificio principal, que ocupará gran parte do espacio cedido; o edificio esta proxectado para ter 5 plantas, e una más soterrada, este edificio albergará exposicions, que contarán a historia da automoción, dende a roda, ata los modelos máis actuais, aparte, o edificio contará con cafetería e un taller de caracter privado, onde propietarios de coches antiguos podan acudir a restauralos.

Externamente, construiranse un par de pistas para automoviles, e ata un ¡Heliporto!, o cual xenerará un impacto ambiental en todo o parque, destruindolo practicamente por completo.

¿POR QUE NON HAY QUE CONSTRUILO?:

Primeiramente, por que existen outras localizacions máis axeitadas, e nas que se xeraría menos impacto que no parque de Bens, tal é o caso do antigo CC Dolce Vita o alguno dos numerosos terreos que o constructor posee na sua carteira.

Segundo, o parque é un espazo natural, concevido para o uso e disfrute do publico e dos ciudadans de A Coruña, a construcción do museo chocaría frontalmente cos obxetivos para os que foi concevido, xa que habria que pagar por entrar a el, cosa que agora non.

Terceiro, a construcción do museo nun espazo natural incumple a Ordeanza municipal de proteción contra a contaminación acústica, que situa os límites de inmisión do ruido  nestas zonas a 55 LkAeq5s durante o día. E máis, se temos en conta que as pistas  ubicaríanse xunto a un museo, que se considera incluído nas áreas acústicas de tipo II (uso docente y cultural), o límite baixaría a 50.

Carto,a construción do museo e as pistas  nun espazo natural entra en conflicto cosobxetivos xerais do propio Plan de Ordeación Municipal do 2013, nos que se establece a necesidade de minimizar o impacto das accions humanas sobre o medio ambiente, estimular a creación de espazos verdes de alta calidad, potenciar a peatonalización de espazos, e sobre todo o punto 04.2, plantear unha ciudade sostible: “ han de considerarse os efectos dos novos proxectos tanto en términos do seu rendimento enerxético e impacto no medio ambiente como na  afectación do estilo de vida, patrons de movilidade e comportamento da comunidade, reducindo o impacto mediante estratexias de optimización do uso dos recursos a nosa disposición”

Quinto, o actual gobierno incumple unha vez máis o seu programa electoral, dado que o actual alcalde prometeu no mesmo a creación no Parque de Bens dun centro experimental de produción e máis de investigación de enerxías limpas.

453ef1c87e182910bc11ae58e63d5dde_960x446